Terapi

Min inställning

 

Varje individ genomgår olika faser i sina liv som kan orsaka stress, tryck, ångest, interpersonella konflikter, utbrändhet eller depression. 

Ibland saknar vi nödvändiga coping strategier, för att ta itu med dessa situationer på egen hand. 
Speciellt i en pulserande men  krävande stad som Hong Kong, kan självkalibrering vara en  utmaning. 

Jag erbjuder ett öppet och vänligt tillvägagångssätt med hjälp av kognitiv beteende terapi, personcentrerad terapi och lösningsfokuserad terapi.
Tillsammans  definierar vi dina mål och använder metoden som passar dina nuvarande behov.


Kognitiv Beteende Terapi

KBT är ett bevisbaserat psykosocialt ingrepp som syftar till att förbättra psykisk hälsa. 

Personcentrerad Terapi

Personcentrerad terapi är ett icke-direktiv, empatiskt  tillvägagångssätt som ger och motiverar kunder i den terapeutiska processen. 

Lösningsfokuserad Terapi 

Lösningsfokuserad terapi är ett målriktat samarbete. Det fokuserar på vad kunderna vill uppnå. 


Focusområd

 

Depression

Ångest

Stress management

Expat relaterad problem 

Andra områden av personlig utveckling