Kognitiv Beteende Terapi (KBT) fokuserar  på att utmana och förändrar ohjälpliga kognitiva snedvridningar eller beteenden, förbättra förmågan att reglera känslor och utveckling av coping strategier som syftar till att lösa aktuella problem.
KBT titta på hela personen innan man bestämma vad som kan förändras.
KBT används framgångsrik  för: 

Ångest

Schizofreni

Förebyggande av  psykisk sjukdom

Missbruk  

Ätstörningar 

Mentala störningar