Lösningsfokuserad terapi är en praktisk måldriven modell och fokuserar på lösningar snarare än de problem som medförde att klienterna sökte behandling. 
Denna terapimetod förutsätter att alla personer har en viss kunskap och åtminstone de minsta färdigheterna i vad som skulle göra deras liv bättre, även om de kanske behöver hjälp med att beskriva detaljerna.